Kończysz niedługo gimnazjum albo szkołę ponadgimnazjalną? Nie wiesz co dalej robić, jaką szkołę wybrać? Na jaki zawód się zdecydować? A może chciałbyś jedynie upewnić się, czy Twoje plany edukacyjno-zawodowe są na pewno słuszne? Koniecznie spotkaj się z doradcą zawodowym. 

Doradca pomoże Ci w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej/zawodowej, udzieli wsparcia w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy, pisaniu CV, czy przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej itp. 

W ramach projektu przewidzianych jest w sumie 30 godzin dyżuru doradcy zawodowego (w 2016 r.). Konieczne są wcześniejsze zapisy u Bartka Patynowskiego.

Dyżury:

 • 05 lutego 2016 r., godz. 12:00-17:00 (6 osób)
 • 13 lutego 2016 r., godz. 12:00-17:00 (5 osób)
 • 10 maja 2016 r. - kl. V
 • 12 maja 2016 r. - kl. VI
 • 17 maja 2016 r. - kl. VI
 • 18 maja 2016 r. - kl. V
 • 19 maja 2016 r. - kl. VI
 • 23 maja 2016 r. - kl. V
 • 24 maja 2016 r. - kl. VI
 • 25 maja 2016 r. - kl. VI
 • 30 maja 2016 r. - kl. V
 • 31 maja 2016 r. - kl. V

Spotkania są elementem projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

"Damy radę!" (Komponent II) to zajęcia których celem było wyposażenie mieszkańców w umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, kształcenie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), rozwijanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami. Podczas zajęć zapoznaliśmy uczestników z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, zagadnieniami mobilności zawodowej, sposobami wychodzenia z bezrobocia, zapobieganiu emigracji zarobkowej itp.

Zajęcia odbywały się w trzech grupach ok 10-osobowych (każda z grup: 8 h zajęć).

GRUPA I:

 • 5 grudnia 2015 r., godz. 11:00-15:00
 • 12 grudnia 2015 r., godz. 11:00-15:00

GRUPA II:

 • 4 kwietnia 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 11 kwietnia 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 25 kwietnia 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 9 maja 2016 r., godz. 13:35-15:00

GRUPA III:

 • 13 kwietnia 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 4 maja 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 11 maja 2016 r., godz. 13:35-15:00
 • 16 maja 2016 r., godz. 13:35-15:00

Zajęcia były elementem projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

"Damy radę!" (Komponent I) to cykl motywujących zajęć m.in. z zakresu budowania poczucia własnej wartości, motywacji do podejmowania nowych zadań, radzenia sobie z problemami. 

Poczucie własnej wartości wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia. Od wyboru ścieżki zawodowej, poprzez związek, relacje rodzinne, na zadowoleniu z życia skończywszy. Niskie poczucie własnej wartości to doskonały przepis na... depresję.

Efektem zajęć było m.in.:

 • pozbycie się ciągłego krytykowania siebie, odporność na krytykę zewnętrzną,
 • rozwinięcie skrzydeł w różnych obszarach życia,
 • zdobycie celu i motywacji do jego realizacji,
 • stanie się pewnym siebie człowiekiem.
 • odszukanie wartości, które są dla Ciebie ważne,
 • eksponowanie swoich mocnych stron.

Harmonogram zajęć:

GRUPA I

 • sobota 21 listopada - 9:00-13:00 (4 godz.)
 • sobota 28 listopada - 9:00-13:00 (4 godz.)

GRUPA II

 • sobota 21 listopada - 13:30-17:30 (4 godz.)
 • sobota 28 listopada - 13:30-17:30 (4 godz.)

ZAJĘCIA W SP RÓŻAŃSKO:

 • 15 marca 2016 r. (4 godz.)
 • 4 kwietnia 2016 r. (2 godz.)
 • 25 kwietnia 2016 r. (2 godz.)
 • 17 maja 2016 r. (2 godz.)
 • 23 maja 2016 r. (2 godz.)
 • 30 maja 2015 r. (2 godz.)

Dzięki poradni prawno-obywatelskiej mogliście skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego m.in. w zawiłych sprawach związanych z nieuregulowanymi aktami własności gospodarstw, w zakresie spraw emerytalno-rentowych, administracyjnych, odszkodowawczych, rodzinnych.

Poradnia zapewniała Wam pomoc w zredagowaniu (i druku) pism, wniosków i innych dokumentów prawnych. Wyjaśnianie zawisłości prawnych w sposób jasny i przystępny oraz znalezienie odpowiedniego rozwiązania w różnych prawnych sytuacjach będzie doskonałą formą edukacji przez działanie. 

W ramach projektu zrealizowanych zostało 80 godzin wsparcia prawnego (po 40 h w 2015 i 2016 r.). Porady będą udzielane w świetlicy wiejskiej.

Terminy dyżurów prawnika:

 • piątek 25 września 2015 r.,
 • czwartek 8 października 2015 r.,
 • czwartek 22 października 2015 r.,
 • czwartek 5 listopada 2015 r.,
 • czwartek 19 listopada 2015 r.,
 • czwartek 10 grudnia 2015 r.,
 • czwartek 28 stycznia 2016 r.,
 • czwartek 11 lutego 2016 r.,
 • czwartek 25 lutego 2016 r.,
 • środa 16 marca 2016 r.,
 • czwartek 31 marca 2016 r.,
 • czwartek 14 kwietnia 2016 r.
 • czwartek 12 maja 2016 r.

Z uwagi na to, że Różańsko jest w zasadzie „pustynią kulturalną”, a z drugiej strony wielu mieszkańców nie stać na wyjazd do większych miast i skorzystanie z oferty kulturalnej (poszkodowane są szczególnie dzieci), zorganizujemy dla Was szereg bezpłatnych wycieczek do Gorzowa Wielkopolskiego oraz Szczecina, gdzie będziecie mogli odwiedzić różne instytucje kultury.

Wyjazdy będą organizowane dla dwóch zasadniczych grup wiekowych:

OFERTA DLA DZIECI (5 wyjazdów x 45 osób):

 • Wyjazd 1-2: Kino w Gorzowie Wielkopolskim ("Hotel Transylwania II") - udział 2 x 45 uczniów (realizacja: środa 14 października 2015 r.)
 • Wyjazd 3: Kino w Szczecinie ("Dobry dinozaur") + Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, w tym interaktywna wystawa "Eureka ruchu" - udział 45 uczniów (realizacja: wtorek 8 grudnia 2015 r.)
 • Wyjazd 4-5: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - udział 98 uczniów (realizacja 1 czerwca 2016 r.) 

Na potrzeby organizacji wyjazdów zamówione zostaną autokary, zakupione bilety, a każdy z uczniów otrzyma "wyprawkę" na drogę (np. soczek, owoce, batonik, rogalik itp.)

Docelowo zakładamy, że w wyjazdach wezmą udział wszystkie dzieci uczęszczające do SP Różańsko (pomijając zdarzenia losowe). 

OFERTA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (3 wyjazdy x 40 osób):

 • Wyjazd 1: Kino w Gorzowie Wlkp. - udział 40 osób. Termin wyjazdu: 14 listopada 2015 r. (sobota). Film "Listy do M. 2"
 • Wyjazd 2: Teatr Polski w Szczecinie - udział > 40 osób. Termin wyjazdu: 4 czerwca 2016 r. (sobota). Komedia "Kogut w rosole".
 • Wyjazd 3: Filharmonia Gorzowska - udział > 40 osób. Termin wyjazdu: 10 czerwca 2016 r. (piątek). Koncert orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pt. "Młode Batuty"

Na potrzeby organizacji wyjazdów zamówione zostaną autokary oraz zakupione bilety. 

Szacujemy, że w ramach projektu z oferty instytucji kultury skorzysta co najmniej 170 osób, w tym co najmniej 100 dzieci.

Jak się zgłosić? [Sprawdź]

Akcja społeczna pt. "O historii trzeba pamiętać" polegała na zbudowaniu lapidarium z tablicą pamiątkową (napisy po polsku i po niemiecku) upamiętniającą dawnych mieszkańców Różańska. Lapidarium powstało na specjalnie wydzielonym placu przy bramie wejściowej na cmentarz. 

Tuż za ogrodzeniem cmentarza, w lesie, między drzewami, pod kilkucentymetrową warstwą ziemi, mchu, krzaków, od kilkudziesięciu lat znajdują się skrajnie zaniedbane, zniszczone nagrobki i pozostałości tablic nagrobnych po przedwojennych mieszkańcach. Profanacji dokonano tuż po wojnie w geście zemsty...

Dziś, mając przekonanie, że nie tak powinna wyglądać pamięć po zmarłych, oraz że mimo wszystko czas leczy rany, podjęliśmy się postawienia pamiątkowego lapidarium

Akcja zorganizowana została we współpracy z Kołem Chłopów Wiejskich. Wykonane zostały m.in. roboty ziemne, położona kostka brukowa i obrzeża chodnikowe, zwiezione zostały i oczyszczone stare tablice nagrobne. 

W budżecie projektu zaplanowaliśmy pulę środków w wysokości 11,4 tys. złotych na wsparcie co najmniej oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców.

Jeżeli ktoś miał pomysł na jakąś ciekawą inicjatywę i zebrał grupę osób chętnych do jej realizacji, mógł uzyskać dofinansowanie na pokrycie niezbędnych kosztów. Możliwości było całe multum, wystarczyła odrobina kreatywności

Wsparcie nie polegało na przekazaniu środków, a jedynie na zakupie/sfinansowaniu kosztów sprzętu czy materiałów niezbędnych dla realizacji danej inicjatywy (przy czym nie było możliwości finansowania kosztów personelu). 

Warunkiem koniecznym sfinansowania przez nas niezbędnych kosztów było:

 • zawiązanie nieformalnej grupy min. 5 osób,
 • precyzyjne zdefiniowanie celu, określenie kosztów i terminu realizacji inicjatywy.

Wysokość środków przekazanych na jedną inicjatywę to ok 800 zł.

W ramach projektu w 2015 r. dofinansowane zostały następujące inicjatywy oddolne:

 • Inicjatywa 1 - „Organizacja I Drużynowych zawodów wędkarskich w wędkarstwie spławikowym o puchar wsi Różańsko” (dofinansowanie w kwocie 243,30 zł przeznaczone na wynajem stawu rybnego oraz zakup drobnego poczęstunku dla zawodników i kibiców)
 • Inicjatywa 2 - „Doposażenie amatorskiej młodzieżowej drużyny sportowej Gymsthenics w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń oraz organizacja 20 treningów sportowych” (dofinansowanie w kwocie 755,85 zł przeznaczone na zakup sprzętu: poręcze do "dipów", paraletki, podpórki do pompek x2, kula ketllebell 12 kg, specjalne gumy treningowe, kamizelka z obciążeniem 10 kg, obciążenie na rzep 2 x 1,5 kg)
 • Inicjatywa 3 - „Upiększenie terenu wokół przystanku autobusowego" (dofinansowanie w kwocie 407 zł przeznaczone na zakup roślin iglastych oraz podłoża do iglaków)
 • Inicjatywa 4 - „Mistrzostwa Różańska w tenisie stołowym" (dofinansowanie w kwocie 329,97 zł przeznaczone na zakup nagród)
 • Inicjatywa 5 - „Jasełka w Różańsku” (dofinansowanie w kwocie 443,79 zł przeznaczone na zakup profesjonalnych strojów dla małych aktorów m.in. stroje trzech króli, pastuszków, krakowianki, Maryi)
 • Inicjatywa 6 - „Konkurs na najpiękniejszą przydomową dekorację świąteczno-noworoczną" (dofinansowanie w kwocie 313,61 zł przeznaczone na zakup nagród)

Koszt inicjatyw zrealizowanych w 2015 r. to 2493,52 zł.

W ramach projektu w 2016 r. dofinansowane zostały następujące inicjatywy oddolne:

 • Inicjatywa 7 - "Spotkanie sołtysów gminy Dębno" (dofinansowanie w kwocie 860,39 zł przeznaczone na wynajem sali, poczęstunek dla uczestników, zakup materiałów piśmienniczych tj. notatniki, długopisy, ryza papieru ksero)
 • Inicjatywa 8 - "Dzień Kobiet w Różańsku" (dofinansowanie w kwocie 696,27 zł przeznaczone na wynajem sali, poczęstunek dla uczestników, drobne nagrody w konkursach aktywizujących m.in.: deska do krojenia, serwetnik, koszyczek na sztućce, rękawice kuchenne, koce, termos)
 • Inicjatywa 9 - "Poznajmy starą cegielnię" (dofinansowanie w kwocie 799,33 zł przeznaczone na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych w plenerze, koszt wyprawki na drogę np. kiełbaski na wspólne ognisko)
 • Inicjatywa 10 - "Konkurs wiedzy na 69. urodziny Różańska" (dofinansowanie w kwocie 567,10 zł przeznaczone na zakup nagród)
 • Inicjatywa 11 - "Piękne są nasze barwy ojczyste" (dofinansowanie w kwocie 600 zł przeznaczone na zakupu materiałów plastycznych dla wszystkich uczniów SP Różańsko oraz nagród dla wszystkich klas SP Różańsko w postaci gier planszowych)
 • Inicjatywa 12 - "Wycieczka edukacyjna do Wrocławia" (dofinansowanie w kwocie 630 zł przeznaczone na pokrycie części kosztu wyżywienia i kosztu atrakcji)
 • Inicjatywa 13 - "Święto flagi w Różańsku" (dofinansowanie w kwocie 814,32 zł przeznaczone na zakup drobnych nagród do konkursu plastycznego i quizu wiedzy o symbolach narodowych oraz zakup kompletu flag Polski: 17 flag samochodowych + 15 flag zwykłych 120 cm)
 • Inicjatywa 14 - Konkurs przyrodniczy pt. "Miej oczy szeroko otwarte" w rezerwacie krajobrazowym Długogóry (dofinansowanie w kwocie 794,84 zł przeznaczone na zakup materiałów plastycznych na potrzeby konkursu: blok rysunkowy, kredki, węgiel rysunkowy itp., poczęstunku dla uczniów m.in. jabłka, woda, chleb, ketchup, musztarda oraz usługi transportowej - autokar Różańsko - Chłopowo - Długogóry - Różańsko)
 • Inicjatywa 15 - Dzień Dziecka w Różańsku (dofinansowanie w kwocie 861,49 zł przeznaczone na zakup drobnych nagród oraz sprzętów do gier i zabaw sportowych m.in. skakanki, paletki, frisbie, kijki unihokej, piłeczki różnokolorowe, piłki, kosz piłkarski, tarcza strzelnicza itp.)

Koszt inicjatyw zrealizowanych w 2016 r. to 6623,74 zł (stan na 26 maja 2016 r.).

W planach na 2016 r. są jeszcze następujące inicjatywy oddolne:

 • "Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej"
 • "Rozkręcamy lato" - plenerowa zabawa taneczna
 • "Poprawa estetyki wsi poprzez zaprojektowanie i wykonanie murala na elewacji budynku w centrum wsi"

 Szczegóły znajdziecie w zakładce "Inicjatywy oddolne" (menu po lewej).

Kolejna akcja społeczna zaplanowana do realizacji na wiele tygodni to internetowy portal www.Nasze.Rozansko.pl Na portalu umieszczane będą zarówno bieżące informacje z życia społeczności wiejskiej – redagowane przez mieszkańców (np. wieści ze szkoły, kościoła, relacje z meczów lokalnej drużyny, relacje z realizacji oddolnych inicjatyw itp.) a także zeskanowane materiały dotyczące historii i dawnych dziejów Różańska

Szacujemy „społeczną” digitalizację (skanowanie) co najmniej kilku tysięcy dokumentów i zdjęć opisujących działalność m.in. szkoły podstawowej, parafii Różańsko, klubu sportowego Sokół Różańsko itp. Przykładowo: w zasobach szkoły znajduje się 10 kronik, każda ok 100 kartek, najstarsza jest z datą 24.04.1962 roku i opisuje powstanie oświaty po wojnie, są również zdjęcia pozyskane od prywatnych osób, byłych nauczycieli i uczniów.

Aktualizacja: Liczba zeskanowanych dokumentów: 3317 (stan na marzec 2016 r.)

Sposobem zagospodarowania wolnego czasu oraz integracji społeczności wiejskiej była wspólna organizacja całodniowej (oczywiście całkowicie bezpłatnej), rodzinnej wycieczki edukacyjnej do unikatowego Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (oddalonych o ok 45 km od Różańska). W wycieczce wzięło udział ok 40 osób.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach powstał jako prywatna kolekcja miłośnika drzew i krzewów, który wierzył, że ludzie są na Ziemi po to, żeby kierować przyrodą, nadawać sens jej istnieniu. Dawidia chińska, której kwiat stał się symbolem Ogrodu Dendrologicznego i trafił do herbu Gminy Przelewice, znalazła się w Światowej Czerwonej Księdze roślin ginących i zagrożonych w skali całej Ziemi. Takich gatunków jest w Ogrodzie znacznie więcej (około 1200 gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych!).

Integralną częścią Ogrodu jest tzw. oranżeria, gdzie wśród śpiewu ptaków i szumu wody podziwiać można rośliny typowe dla klimatu śródziemnomorskiego. Pod szklanym dachem zgromadzono wiele ciekawostek botanicznych, takich jak: pistacje, akanty, wawrzyny, zimozielone dęby, a także przepiękne, owocujące oliwki. Cała przestrzeń została podzielona na części, w których starano się odtworzyć krajobrazy typowe dla rejonu Morza Śródziemnego.

Jest tu: fragment gaju oliwnego z oliwkami, pejzażu toskańskiego z różnymi odmianami winorośli, włoskiej ulicy z przepięknie kwitnącą bugenwillą, ogrodu warzywnego i ziołowego, oczko wodne i obsadzone różami gazebo).

Poza zwiedzaniem przelewickiego kompleksu z przewodnikiem, mieszkańcy wzięli także udział w zajęciach laboratoryjnych oraz edukacyjno-przyrodniczych np.:

 • Magia kolorów i burza w szklance – zajęcia w laboratorium chemicznym z pokazaniem kilku prostych doświadczeń chemicznych; demonstracja różnych barw płomieni przy zastosowaniu spektrometru absorpcji atomowej oraz omówienie zakresów działalności i specyfiki pracowni chemicznej i gleboznawstwa.
 • Czy mogę się napić? - polegające na krótkim omówieniu dlaczego bada się jakość wody, w jaki sposób się to robi.

Finałem wycieczki było wspólne ogniskowanie. 

Termin wycieczki: 28 maja 2016 r. (sobota). 

W celu wyrównywania braków edukacyjnych a tym samym zwiększania szans rozwojowych u dzieci z SP Różańsko z dużymi deficytami wiedzy, zorganizujemy 110 godzin bezpłatnych korepetycji z zakresu języka polskiego i matematyki.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki stanowić będą 70%, a językowe 30%. Przewidujemy liczebność grup nie przekraczającą 8 osób, co pozwoli na indywidualne podejście do uczniów.

Udział w zajęciach pozwoli uczniom nadrobić braki wiedzy (ograniczyć narastające dysproporcje w odniesieniu do rówieśników), co przełoży się także na wzrost motywacji do samodzielnej nauki. 

Większości rodziców nie stać jest na opłacenie korepetycji dla swoich dzieci (w środowiskach wiejskich jest dodatkowo problem z dostępnością odpowiedniej kadry osobowej). Oferta zajęć wyrównawczych, którą stworzymy dzięki projektowi, będzie więc unikalną okazją na zmianę sytuacji dzieci w aspekcie edukacyjnym, a także społecznym.

W 2015 r. odbyło się 50 godzin korepetycji. W 2016 r. - 60.

 

Działanie „Aktywni przez sport” pozwoliło na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży skupionej wokół klubu sportowego Sokół Różańsko i ich aktywizację poprzez sport. 

W ramach projektu odbyło się 80 godzin profesjonalnych treningów piłkarskich (40 godzin w 2015 r. i 40 godzin w 2016 r.).

Część budżetu przewidzianego na realizację niniejszego działania przeznaczone zostało również na zakup dodatkowego doposażenia sportowego dla młodzieży, które po zakończeniu projektu nieodpłatnie przekazane zostało na rzecz klubu sportowego (piłki, buty "korki", płotki, drabinki i pierścienie koordynacyjne do ćwiczenia koordynacji ruchowej, szybkości, przyśpieszenia, zwinność piłkarzy itp.).

Uzupełnieniem treningów sportowych będzie prewencyjny program wspomagający edukację zdrowotną i społeczną młodzieży (9 godzin zajęć, tj. 3 dni x 3 godz.), do udziału w którym zaprosimy nie tylko zawodników klubu sportowego ale także żeńską cześć nastoletniej społeczności młodzieży :) (profilaktyka mająca na celu np. zapobieganie piciu alkoholu przez kobiety w ciąży, stosowaniu używek, dopalaczy, itp.). Zajęcia odbędą się w czerwcu 2016 r.

W ramach projektu opracujemy strategię pt. „Nasz plan na Różańsko” będącą owocem wielotygodniowego cyklu debat, spotkań wiejskich i oczywiście konsultacji (odbędzie się co najmniej 7 spotkań wiejskich).

Strategia będzie będzie głosem mieszkańców, wyrazem ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej, czy spraw społecznych. W celu opracowania strategii powołamy zespół programowy reprezentujący różne grupy mieszkańców (dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy), oraz środowiska (szkoła, parafia, rada sołecka...). Takie podejście pozwoli na uzyskanie szerokiego spektrum opinii i potrzeb. Natomiast aby proces przebiegał możliwie sprawnie, zaangażujemy specjalistę (menadżer ds. obywatelskiej strategii) z doświadczeniem w programowaniu rozwoju i tworzeniu dokumentów strategiczno-planistycznych.

Przewidujemy, że w proces tworzenia "Naszego planu na Różańsko" włączy się co najmniej 40 mieszkańców.

Finalna wersja dokumentu podpisana przez przedstawicieli co najmniej 70% gospodarstw domowych Różańska, zostanie przekazana na ręce Burmistrza Dębna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie.

  

   
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany jest
ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”
oraz Gminy Dębno