Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego (organizator projektu) została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej.

W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dziesięć edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy inne projekty edukacyjne [dowiedz się więcej]. Np. w 2013 r. realizowaliśmy projekt "Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to", a w 2014 r. realizowaliśmy w Różańsku projekt "Pora Seniora".
 
Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, zajęć, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.
 
Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.
Prezes Zarządu
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
 

Odwiedź nasze konto na Facebooku!

  

   
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany jest
ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”
oraz Gminy Dębno