Witamy na stronie internetowej projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, który miał na celu szeroko pojętą aktywizację społeczną mieszkańców Różańska!

Projekt (czyli po prostu różnego rodzaju działania) był realizowany w Różańsku od lipca 2015 do czerwca 2016 r. Niemal w każdym miesiącu odbęywały się ciekawe szkolenia, spotkania, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin (w sumie kilkaset godzin zajęć!).

Uczestnictwo w projekcie było całkowicie darmowe

Szczegółowy opis planowanych działań poznasz [tutaj]. Z zasadami rekrutacji zapoznasz się [tutaj]. W razie jakichkolwiek pytań [skontaktuj się z nami].

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne (np. utworzenie lapidarium ku pamięci przedwojennych mieszkańców wsi, digitalizacja i umieszczenia w internecie archiwaliów i zdjęć dokumentujących historię wsi, opracowaliśmy monografię „Różańsko. Śladami przeszłości”) pozwalające na budowanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej. Z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce”. Dzięki szkoleniom mieszkańcy dowiedzieli się m.in. jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na różnorakie inicjatywy

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia były także różne formy pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów. Zrealizowaliśmy m.in. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się problemy edukacyjne

Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży oraz doposażenie klubu sportowego Sokół Różańsko w sprzęt sportowy).

W ramach projektu odbył się także Wielki Piknik Rodzinny połączony z olimpiadą rodzinną i wieczorną zabawą taneczną oraz międzypokoleniowy turniej wędkarski.

Ponad 12 tysięcy złotych zostało przekazane w ręce mieszkańców na organizację tzw. inicjatyw oddolnych. Jeżeli ktoś miał pomysł na jakąś ciekawą inicjatywę i zebrał grupę osób chętnych do jej realizacji, mógł uzyskać dofinansowanie na pokrycie niezbędnych kosztów. Możliwości było całe multum, wystarczyła odrobina kreatywności

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku” rozpoczął się w lipcu br. i potrwał do czerwca 2016 r. Jego realizacja wsparta została ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz Gminy Dębno. Organizatorem przedsięwzięcia była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

  

   
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany jest
ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”
oraz Gminy Dębno