Kto może wziąć udział?

W projekcie (w wybranym działaniu/działaniach) może wziąć udział każdy mieszkaniec Różańska niezależnie od wieku.

Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Wszystkie działania (szkolenia, wykłady, wycieczki itp.) są całkowicie darmowe. Fundusze na realizację projektu pochodzą m.in. z ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Jak można się zgłosić?

Aby przystąpić do projektu, trzeba będzie wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy. Formularz będzie dostępny u Niny Ostry, Andrzeja Lewandowskiego oraz Macieja Patynowskiego. Dane kontaktowe do tych osób znajdziesz [tutaj].

Kiedy będzie można się zgłosić?

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na bieżąco od połowy lipca.

Co w przypadku nadmiaru chętnych?

Ze względu na to, że liczba miejsc na poszczególne działania jest ograniczona, w razie nadmiaru zgłoszeń stosowane będą specjalne kryteria rekrutacyjne, które pozwolą wyłonić uczestników. Kryteria te zostały ustalone w porozumieniu z ministerstwem. 

Do udziału w projekcie zaproszone zostaną osoby, które "zdobędą" najwięcej punktów rekrutacyjnych.

Jakie będą kryteria rekrutacji?

Wyjazdy do instytucji kultury oraz wycieczka edukacyjna do Przelewic:

 • trudna sytuacja materialna +5 pkt,
 • wiek >40 lat +2 pkt, >50 lat + 3 pkt, >60 lat +4 pkt, >70 lat + 5 pkt
 • samotność (brak męża/żony, partnera/partnerki) +2 pkt,
 • mężczyźni +3 pkt (dotyczy osób w wieku 60+).
 • PRZYKŁAD: jeżeli jesteś panną (2 pkt) w wieku 43 lat (2 pkt) to uzyskujesz w sumie 4 pkt rekrutacyjne; jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej (5 pkt), masz 64 lata (4 pkt) i jesteś mężczyzną (3 pkt) to uzyskujesz 12 punktów rekrutacyjnych itd. Na bazie punktów rekrutacyjnych stworzona zostanie "lista rankingowa". Osoby z największą liczbą punktów rekrutacyjnych mają największą szansę udziału w wycieczkach.

Warsztaty "Damy radę!" (komponent I) prowadzone przez doradcę personalnego/psychologa (m.in. z zakresu budowania poczucia własnej wartości, motywacji, radzenia sobie z problemami itp.):

 • trudna sytuacja materialna, korzystanie ze wparcia pomocy społecznej +3 pkt,
 • bezrobocie +4 pkt,
 • samotność (brak męża/żony, partnera/partnerki) +3 pkt,
 • wiek >50 lat + 3 pkt, >60 lat +4 pkt, >70 lat + 5 pkt
 • PRZYKŁAD: jeżeli jesteś bezrobotnym wdowcem w wieku 64 lat, to uzyskujesz 11 punktów rekrutacyjnych (osoby z największą liczbą punktów rekrutacyjnych mają największą szansę udziału w projekcie).

Warsztaty "Damy radę!" (komponent II) prowadzone przez doradcę zawodowego (m.in. z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy):

 • bezrobocie do 1 roku +4 pkt, >1 roku +5 pkt, >2 lat +6 pkt ,
 • niepełnosprawność +4 pkt,
 • wiek >50 lat + 4 pkt, >60 lat +5 pkt,
 • wiek 15-25 lat +4 pkt,
 • samotne wychowywanie dzieci +3 pkt,
 • wykształcenie: gimnazjalne/podstawowe/niepełne podstawowe +5 pkt, zasadnicze zawodowe +4 pkt, średnie ogólnokształcące +3 pkt, średnie zawodowe/policealne +2 pkt
 • PRZYKŁAD: jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej, samotnie wychowujesz dziecko i masz 52 lata to uzyskujesz 11 punktów rekrutacyjnych (osoby z największą liczbą punktów rekrutacyjnych mają największą szansę udziału w projekcie).

Poradnictwo Prawno-Obywatelskie:

Zakładamy objąć wsparciem wszystkie zainteresowane nim osoby, niemniej w razie nadmiaru chętnych pierwszeństwo zostanie określone na podstawie poniższych kryteriów:

 • trudna sytuacja materialna +5 pkt,
 • wiek >50 lat + 3 pkt, >60 lat +4 pkt, >70 lat + 5 pkt.

Szkolenie "Nie taki komputer straszny":

 • deklarowany poziom umiejętności: brak +6 pkt, niewielkie +5 pkt, umiarkowane +3 pkt,
 • wiek >40 lat +2 pkt >50 lat + 3 pkt, >60 lat +4 pkt, >70 lat + 5 pkt.

Korepetycje dla dzieci i młodzieży:

 • ocena końcowa z danego przedmiotu (język polski lub matematyka) w minionym roku szkolnym: 1 +8 pkt, 2 +6 pkt, 3 +3 pkt, 4 +1 pkt,
 • trudna sytuacja materialna +2 pkt.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań bądź uwag - prosimy o kontakt.

  

   
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany jest
ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”
oraz Gminy Dębno